Programy

Programy realizowane w przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018:

  • „Program wychowania przedszkolnego „Kocham Przedszkole” AUTORKI: Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek”

Program opracowany jest  w następujących obszarach:

Obszar 1 działalności dziecka: Jestem i działam z innymi

Obszar 2 działalności dziecka: Żyję zdrowo i bezpiecznie

Obszar 3 działalności dziecka: Działam w harmonii z przyrodą

Obszar 4 działalności dziecka: Myślę i działam matematycznie

Obszar 5 działalności dziecka: Mówię i rozumiem

Obszar 6 działalności dziecka: Czytam i piszę

Obszar 7 działalności dziecka: Jestem odbiorcą i twórcą .

Obszar 8 działalności dziecka: Żyję wśród innych kultur i narodowości

Wszystkie obszary dostosowane są do nowej postawy programowej. Uwzględniają wiek dziecka jego możliwości i umiejętności.

Podsumowując, w podejściu konstruktywistycznym[1]

–  ważne jest indywidualnie postrzeganie dziecka z własnymi potrzebami rozwojowymi, strategiami uczenia się;

–  uczenie się zachodzi poprzez własną aktywność dziecka w trakcie podejmowania atrakcyjnych i zróżnicowanych zadań;

nauczyciel stwarza maksymalnie sprzyjające warunki do aktywnego nabywania i rozwijania różnorodnych kompetencji z zakresu wszystkich aspektów jego osobowości;

–  proces uczenia się rozpoczyna się od momentu rozwojowego dziecka, w którym się ono znajduje ze swoją wiedzą i osobistym rozumieniem otaczającego świata, a także stopniem rozwoju struktur poznawczych, dziecko doświadcza autonomii i sukcesu, nabiera wiary we własne możliwości, utwierdza się, że są wokół niego ludzie, z pomocy których zawsze może skorzystać.

[1]  R. Michalak, Konstruktywistyczna perspektywa założonego modelu edukacji elementarnej, [w:] Edukacja elementarna, podstawy  teoretyczne – wybrane zagadnienia, zeszyt 1, Warszawa 2005[1]  R. Michalak, Konstruktywistyczna perspektywa założonego modelu edukacji elementarnej, [w:] Edukacja elementarna, podstawy  teoretyczne – wybrane zagadnienia, zeszyt 1, Warszawa 2005

  • Program wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole” Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci.Punktem wyjściowym uczyniono aktywność dziecka,(aktywność społeczna, językowa, poznawcza, artystyczna, ruchowa i zdrowotna)  we wszystkich możliwych jej formach, której właściwością jest działanie zmierzające do poznania samego siebie, własnych możliwości, otoczenia społeczno-przyrodniczego, relacji z innymi, ale przede wszystkim dążenia do wzrastającej samodzielności, a w konsekwencji do samostanowienia zgodnego z osobistymi potrzebami, dążeniami, aspiracjami. Przejście z tak ogólnie rozumianego podejścia humanistycznego do transgresyjnego pojmowania aktywności oznacza przyzwolenie dziecku na wykraczanie poza ustalone kanony postępowania, co w prezentowanym programie zaznaczono w hasłach mówiących o swobodzie wyborów, poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań, podejmowaniu czynności niekonwencjonalnych, ustalaniu wewnętrznych motywów działania. W związku z rozumieniem rozwoju dziecka nie tylko jako poznawania siebie i działania w otoczeniu, ale także jako permanentne dążenie do czegoś więcej, program Nasze przedszkole, pomimo sztywności struktury, zakłada pełną elastyczność w toku wykorzystywania go w pracy pedagogicznej, co w rzeczywistości oznacza dostosowanie stawianych zadań (najlepiej o charakterze otwartym) do potrzeb zespołu dziecięcego i poszczególnych jednostek, dowolność w interpretacji treści, wykraczanie ponad, i tak już rozbudowanego, zakresu materiału edukacyjnego.
  • Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych i wiele innych ekologicznych działań.

  • Czyste powietrze wokół nas” – program przedszkolnej edukacji antytytoniowej

Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

  • Zabawa słówkami metodą PROTI” – program nauczania języka angielskiego dzieci od 3 lat. Agnieszka Przygodzka, Lidia Wrona. Wydawnictwo PROTEUSS.

Program przeznaczony jest do pracy z dziećmi najmłodszymi, dla których w większości przypadków, zajęcia tego typu są pierwszym kontaktem z językiem angielskim. Program i prezentowana w nim metoda, PROTI, opiera się na założeniu, że dziecko jest centralną postacią każdego zajęcia, a nauczyciel pełni tylko rolę przewodnika i organizatora. Jego zadaniem jest budzenie w dziecku ciekawości, motywowanie go, wspomaganie w procesie uczenia się i pokazanie mu, że język obcy jest dodatkowym sposobem komunikacji.

  • Akademia Zdrowego Przedszkolaka” – ogólnopolski projekt społeczno – edukacyjny

Nadrzędnym celem programu jest propagowanie zdrowego trybu odżywiania i stylu życia. Akademia została założona wiosną 2011 roku. Przez ten czas zorganizowała 15 Akcji związanych z tematyką zdrowego żywienia, profilaktyki zdrowia, bezpieczeństwa oraz EKO. Partnerami wspierającymi działania programu są m.in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Matki i Dziecka, SGGW, Polskie Towarzystwo Dietetyki, Agencja Rynku Rolnego, Straż Pożarna, WOPR, Miasto Stołeczne Warszawa i wiele innych.

  • Mamo, tato, wolę wodę!” – program edukacyjny został zainicjowany przez Żywiec Zdrój S.A

Jest to jeden z największych programów edukacyjnych skierowanych do przedszkoli w Polsce. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. Od samego początku partnerami merytorycznymi „Mamo, tato, wolę wodę!” są Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka.

  • Żywienie na wagę zdrowia” – organizatorem programu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach.

Celem głównym programu jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez odżywianie i propagowanie aktywności fizycznej. Poprawa jakości żywienia dzieci w przedszkolach. Podniesienie świadomości rodziców w kwestii „odżywianie dzieci i ich aktywność fizyczna, a pozytywne skutki zdrowotne w przyszłości”.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *