Sprawozdania

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 rok publikowane jest na stronie BIP Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Jaworznie.