Zajęcia dodatkowe

GRUPA I „MOTYLKI” – Zajęcia relaksacyjne

Celem zajęć jest pozytywne odreagowanie napięcia, stresu i strachu; obniżenie lęku i agresji, rozwijanie koncentracji.

GRUPA II „PSZCZÓŁKI” – Zabawy i ćwiczenia relaksacyjno – odprężające

Celem zajęć jest nabycie umiejętności odpoczynku, wyciszenie organizmu, rozładowanie napięcia.

GRUPA III „MISIE” – Zajęcia rytmiczno – muzyczne

Celem zajęć jest rozbudzenie zainteresowania do muzyki i śpiewu, rozwijanie predyspozycji i wrażliwości muzycznej.

GRUPA IV „SMERFY” – Zajęcia wyciszająco – relaksacyjne

Celem zajęć jest nabywanie przez dzieci umiejętności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, świadomego wyciszenia i uspokojenia. Nabycie umiejętności odpoczynku, kontrolowania oddechu (np. po wysiłku fizycznym).

GRUPA V „ŻABKI” – Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej

Celem zajęć jest ogólny rozwój sprawności fizycznej, korygowanie wad postawy, zachęcanie dzieci do aktywnego wypoczynku.

GRUPA VI „KRASNOLUDKI” – Zajęcia ruchowe z elementami jogi.

Uświadamianie sobie własnych możliwości psychofizycznych, wdrażanie do prawidłowego wykonywania zalecanych ćwiczeń, rozwijanie i doskonalenie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka poprzez różnorodne formy aktywności ruchowej, kształtowanie czynności samoobsługowych poprzez samodzielne zakładanie stroju do ćwiczeń, dbanie o bezpieczeństwo własne i innych, przygotowanie mentalne do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji. Nabywanie umiejętności rozładowywania napięć i emocji, rozwijanie zdolności koncentracji,  nauka prawidłowego oddechu, prowadzenie różnych form relaksacji dla dzieci,  wzmacnianie wiary we własne możliwości dziecka, zaakceptowanie siebie i innych,  wyciszenie, wzmocnienie odporności na stres, stwarzanie sytuacji  umożliwiających odreagowanie negatywnych emocji , nabywanie umiejętności komunikacji i współdziałania w grupie,  wspólne odkrywanie radości z ćwiczeń fizycznych.

GRUPA VII ,,KOTKI” – Zajęcia gimnstyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu ma na celu działanie profilaktycznie,eliminowanie wad postawy, kształtowanie nawyku prawidłowej postawy, zapewnienie wszechstronnego rozwój fizycznego i wspaniałej zdrowej zabawy. Aby zapobiec wadom postawy u przedszkolaków należy dostarczyć dzieciom zorganizowane formy  aktywności ruchowej w rozszerzonym wymiarze i wprowadzić elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w formie odpowiadającej ich wiekowi i możliwościom psychoruchowym. Główne cele gimnastyki korekcyjnej to: korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile jest to możliwe, do stanu prawidłowego,
niedopuszczenie do powstawania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstawaniu, doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy. Cele te realizowane są poprzez następujące zadania: Wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy: w trakcie zabaw ruchowych oraz ćwiczeń korekcyjnych dzieci poznają własne ciało, odkrywają różnice pomiędzy postawą prawidłową a nieprawidłową, mogą wykorzystywać tę zdolność we wszystkich czynnościach codziennych. Poznają pozycje, w których można wypoczywać z korzyścią dla efektów korekcyjnych.
Wzmacnianie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za prawidłową postawę – głównie mięśnie grzbietu i brzucha, stabilizujące kręgosłup. Dzieci wzmacniają gorset mięśniowy poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia korekcyjne prowadzone metodą ścisłą i zadaniową.
Profilaktyka występowania wad kończyn dolnych, głównie płaskostopia poprzez wzmacnianie mięśni podeszwowych stopy. Poprzez zajęcia korekcyjne staram się oddziaływać nie tylko na motorykę przedszkolaków, ale także na ćwiczenia poprawiające zdolności zapamiętywania, koncentracji uwagi, spostrzegawczości. Staram się rozbudzać u nich zamiłowanie do wszechstronnej aktywności, co może przyczynić się do lepszego startu w szkole.

GRUPA VIII ,, BIEDRONKI” – Zajęcia taneczno – ruchowe z elementami zumby

Celem zajęć jest poznanie podstawowych kroków tanecznych, kształtowanie u dzieci poczucia rytmu, nauka prostych układów tanecznych, podnoszenie sprawności fizycznej przez taniec i ruch, uwrażliwianie na piękno muzyki klasycznej, interpretacja muzyki ruchem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *