Wspinaczka sportowa

W dniu 2.05 w Przedszkolu Miejskim nr 7 zainaugurował projekt Polskiego Związku Alpinizmu – „W górę”.
Zajęcia są realizowane w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki – szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez Polskie Związki Sportowe, w projekcie uczestniczą wiodące ośrodki szkoleniowe w Polsce w tej dyscyplinie, w tym również Jaworzno.
Wspinaczka sportowa do dyscyplina od zeszłego roku – dyscyplina olimpijska, więc nie jest to już zwykłe w chodzenie „do góry. Oferuje naturalną formę ruchu, bezpieczną dawkę adrenaliny, buduje zaufanie w relacjach wspinacz-asekurant, wreszcie wpływa bardzo dobrze na kształtowanie układu kostnego dziecka – przeciwdziała i koryguje wady postawy.
Zajęcia w tym wieku to przede wszystkim dużo zabawy w nowej płaszczyźnie poruszania się, czyli w pionie i po reakcjach maluchów, można uznać, iż zajęcia się bardzo podobały. Zajęcia będą się odbywały cyklicznie z podziałem na grupy.
Partnerzy – Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie, Uczniowski Klub Sportowy K-2, no i oczywiście Polski Związek Alpinizmu który współfinansuje zadanie. Zajęcia prowadzi trener II klasy we wspinaczce sportowej – mgr Grzegorz Tucki.